Politika privatnosti

Firma NEXUS LINE poštuje Vaše pravo da znate kako se Vaši podaci obrađuju na web sajtu www.nexusline.co.rs.
Politika privatnosti je usklađena sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 87/2018) kao i sa GDPR-om (Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti) tako da su posetiocima iz EU (Evropske unije) takođe zaštićeni podaci onako kako propisuje zakonodavstvo na teritoriji na kojoj žive.
Politika privatnosti je od velike važnosti kako bi korisnici shvatili na koji način se njihovi podaci prikupljaju, koriste i na druge načine obrađuju kada koriste web sajt www.nexusline.co.rs.
Ova Politika privatnosti se primenjuje na obrađivanje ličnih podataka na web sajtu www.nexusline.co.rs, a ne na obradu podataka koja se može desiti na drugim web sajtovima.
Ova politika privatnosti odnosi se prvenstveno na građane Republike Srbije, koji pristupaju web sajtu sa teritorije Republike Srbije, ali je i usklađena sa GDPR-om, kako bi i stanovnici zemalja članica Evropske unije mogli bezbedno da posećuju web sajt www.nexusline.co.rs i kontaktiraju nas.

Uvod

Korišćenjem usluga web sajta www.nexusline.co.rs, možete ostaviti razne podatke, uključujući i one koji se mogu smatrati Vašim ličnim podacima. Kada se Vaši lični podaci obrađuju Vi stičete prava garantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ako ste stanovnik Republike Srbije) i Opštom uredbom Evropske unije o zaštiti podatka o ličnosti - GDPR (ukoliko ste stanovnik EU).
Prava o kojima se govori, detaljnije su objašnjena i sastavni su deo ove Politike privatnosti. Firme NEXUS LINE smatra se rukovaocem podataka nad Vašim ličnim podacima, uzimajući u obzir da firma NEXUS LINE odlučuje o svrsi i načinu obrade podataka o ličnosti koji se ostave na web sajtu www.nexusline.co.rs. U skladu sa tim da je firma NEXUS LINE rukovaoc nad podacima koje ostavite na web sajtu www.nexusline.co.rs, to nam daje pravo da obrađujemo Vaše podatke, ali isto tako i imamo obavezu da ih štitimo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i/ili Opštom uredbom Evropske unije o zaštiti podatka o ličnosti, kao i ovom Politikom privatnosti.

Podaci koje obrađujemo

Mi obrađujemo (ili potencijalno obrađujemo) razne kategorije podataka o ličnosti iz razloga kako bi pružili usluge na najadekvatniji mogući način.
Elektronski identifikacioni podaci:

  • IP adresa
  • Internet pretraživač koji koristite (Browser)
  • Operativni sistem koji koristite
  • Unikatne elektronske identifikatore

Identifikacioni podaci:

  • Podatke koje korisnik svojevoljno ostavi putem kontakt forme.

Kolačići (Cookies)

Svaki pretraživač (browser) putem kojeg korisnici dolaze na web sajt www.nexusline.co.rs dobiće kolačić (cookie) od nas. Korišćenje kolačića je neophodno kako bi web sajt www.nexusline.co.rs omogućio najbolje moguće iskustvo na web sajtu svakome ko ga poseti.
Korišćenje kolačića nam omogućava da unapredimo navigaciju na sajtu, analiziramo aktivnosti svakog posetioca na sajtu, promovišemo svoje usluge i dostavljamo sadržaj trećih lica.

Zaštita prikupljenih podataka

Firma NEXUS LINE ne prikuplja, niti zadržava Vaše lične podatke u suvišnoj meri, osim onoliko koliko je neophodno za nesmetano funkcionisanje web sajta www.nexusline.co.rs. Koriste se tehničke i organizacione mere u skladu sa dobrom poslovnom praksom kako bi se osigurale prikladne tehničke i organizacione mere za zaštitu Vaših ličnih podataka od slučajnog ili nezakonitog gubitka, promene, krađe, neovlašćenog uvida, otkrivanja i/ili pristupa, neovlašćenog i nezakonitog korišćenja, kao i od drugih nezakonitih vidova obrade.

Rukovalac i obrađivač podataka

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje.
Rukovalac je dužan da preduzme odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa ovim zakonom i bio u mogućnosti da to predoči, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode fizičkih lica.
Obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.
Ako se obrada vrši u ime rukovaoca, rukovalac može da odredi kao obrađivača samo ono lice ili organ vlasti koji u potpunosti garantuje primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose.

Koliko dugo se čuvaju vaši podaci

Prikupljeni podaci na web sajtu www.nexusline.co.rs čuvaju se onoliko koliko je to neophodno radi ispunjenja zahtevane usluge, radi realizacije projekta, ali i duže od toga. Nakon izvršene usluge ili realizovanog projekta, podaci se čuvaju radi statistike i evidencije, kako bi se poboljšao rad web sajta i usluga koje nudi. Međutim, Vaši podaci neće biti javno prikazani niti bilo sa kim deljeni, osim sa najužim saradnicima web sajta bez kojih realizacija usluga i/ili projekata nije moguća.
Ukoliko želite da Vaši podaci budu obrisani iz baze podataka www.nexusline.co.rs, pošaljite nam zahtev putem kontakt forme u kojem zahtevate brisanje svih ili nekih podeljenih podataka.

Sa kime sve delimo vaše podatke

Postoji mogućnost da Vaši podaci budu podeljeni sa trećim licima. Razlog za deljenje podataka jeste unapređenje usluga koje se nude na web sajtu www.nexusline.co.rs, kao i u svrhe analitike, marketinga ili nekih drugih razloga koji služe da se rad web sajta www.nexusline.co.rs unapredi.
Treća lica se mogu biti stručni saradnici, prijatelji sajta, konsultanti i druga lica koja se staraju da se unapredi rad samog web sajta www.nexusline.co.rs, da se unapredi način usluga koje se pružaju putem web sajta i koji rade na održavanju i tehničkoj podršci samog web sajta.

Završne odredbe

Ova politika privatnosti može se povremeno menjati.
Suštinske modifikacije tiču se Vaših prava, obaveza i stanja koje se odnose na obradu i zaštitu Vaših ličnih podataka. Suštinske modifikacije mogu da se odnose na plasiranje novih usluga, upotrebu novih tehnologija i obradu Vaših podataka za nove svrhe. Ako dođe do suštinskih modifikacija mi ćemo Vas obvestiti o tome i daćemo Vam šansu da se upoznate sa promenama, pre nego što one stupe na snagu.
Male modifikacije su one koje se ne tiču Vaših prava, obaveza u vezi sa obradom i zaštitom Vaših podataka. Ove modifikacije mogu i da se odnose na strukturu ove politike, organizacione i gramatičke promene teksta, kako bi politika bila jasnija.
Ova politika privatnosti stupa na snagu 01. januara 2023. godine.

Kontakt

 

SZTR NEXUS LINE


AdresaZdravka Čelara 18
Bački Jarak

Telefon021 848102